Toegang tot geregistreerde gebruikers

Registratie

Registreer u op de website catalano.it voor toegang tot alle technische documenten van de productie van Ceramica Catalano: 3D- en 2D-tekeningen, DWG, Revit en technische informatie bereikbaar met een klik!
Voornaam*
Achternaam*
Bedrijf
Sector*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Land*
E-mail*
Telefoon
 
Gebruiker*
Wachtwoord*
Wachtwoord bevestigen*

We delen u mee dat Ceramica Catalano srl de persoonsgegevens die u voor de registratie geeft, op dusdanige wijze zal behandelen dat de geheimhouding en de persoonlijke identiteit worden beschermd, conform de voorschriften van art.2 van de privacywet.

Bovendien delen we conform het art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 mee dat:
- uw persoonsgegevens op elektronische wijze zullen worden behandeld voor de doeleinden die nauw verwant zijn met de weergave van de bestanden;
- de service zonder uw persoonsgegevens niet kan worden geleverd;
- Ceramica Catalano srl de eigenaar van de behandeling is.

Verder informeren we dat iedereen die zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven het bestaan van zijn/haar persoonsgegevens en hun berichtgeving in begrijpbare vorm kan aanvragen, alsmede dat ze aanspraak kunnen maken op alle andere rechten van art.7 van de privacywet (waaronder bijvoorbeeld de bijwerking, de correctie of de aanvulling van de gegevens, de eliminatie, de omzetting in een anonieme vorm of de blokkering van persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn behandeld, of het gebruik van alle of een deel van de persoonsgegevens weigeren).

De 2D-/3D-modellen zijn eigendom van Catalano. Ze mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden bestudeerd. De verveelvoudiging, de wijziging, de duplicatie, het kopiëren, de verspreiding, de verkoop of de toepassing voor commerciële of professionele doeleinden is verboden.

Ceramica Catalano srl acht zich geenszins aansprakelijk en levert geen enkel garantie voor eventuele onnauwkeurigheden in de 2D-/3D-modellen.

De onderstaande tekens in het hokje invoeren:
De onderstaande tekens in het hokje invoeren: