Bedrijf

GREEN REPORT
Catalano kijkt naar de toekomst

"Catalano is er sterk van overtuigd dat dit de weg die gevolgd moet worden voor de toekomst van de keramische industrie: de impact op het milieu drastisch verminderen”"

catalano_sostenibilita

Catalano missie

Het verkrijgen van de EPD-certificering is een erkenning van de aandachtige en voortdurende inzet van het bedrijf voor onderzoek en verificatie van alle milieuaspecten van haar productieproces. De LCA-analyse heeft aangetoond hoeveel de productie van invloed is op het gebied van CO2 tijdens alle productieprocessen en fasen. Elke enkele stap is geëvalueerd, bij de winning van grondstoffen tot aan het productieproces, tot aan de verkoop van producten, wat betreft het vervoermiddel, de chemische samenstelling van de producten, de verpakking, het elektriciteitsverbruik, gas, water, atmosferische uitstoot en de door het bedrijfsproces geproduceerde afval. Catalano importeert of verhandelt geen sanitair dat is gemaakt in landen met lage arbeidskosten, of die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen of milieuvoorschriften. Ook in dit opzicht worden alle producten van Catalano permanent gemarkeerd, om de oorsprong en de authenticiteit te garanderen.

 

 

Catalano kijkt naar
de toekomstige generaties
Catalano zal altijd voortdurend op zoek zijn naar oplossingen die zijn gericht op innovatie, door middel van een open innovatiemodel voor beheer van natuurlijke hulpbronnen (energie, water en afvalverwerking) met technische bekwaamheid en de passie van de leider.

 

 

 

Catalano steunt op een team
van professionals die de milieuaspecten
beheren op alle productieniveaus
op een dagelijkse basis.

 

 

 

Een exclusieve wereldwijde productie plaats
Vandaag de dag staan de talrijke milieucertificaten en voortdurende investeringen in het bedrijf garant voor het naleven en de aandacht die Catalano heeft, en altijd heeft gehad, met betrekking tot het milieu. De continue controle op het productieproces, beheerd door Catalano in een enkele fabriek, is essentieel. Al onze gegevens worden gemeten, gecontroleerd en beheerd, en ons doel is om continu verbeteringen aan te brengen op ons ecovriendelijke productieproces. Doordat er maar één enkele fabriek is, waar alle productieactiviteiten worden uitgevoerd, kunnen ook de kosten van de logistiek, grondstoffen, afgewerkte producten en milieu-impact worden verlaagd.

 

 

 

Een hoog cohesief en gemotiveerd team
Catalano beheert alle milieuaspecten met een team van mensen die de ecologische situatie van het bedrijf dagelijks bewaken en evalueren, om de naleving van wetten, vergunningen en het in acht nemen van de omgeving te waarborgen. De totale deelname van de staf van professionals en werknemers in frequente toename van kennis en trainingen maakt alle productie van het bedrijf meer bewust over de milieuaspecten. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een goede relatie met de medewerkers, die werken in een gezonde omgeving en met volledige inachtneming van hun rechten, en die zich persoonlijk bewust zijn van en aandacht hebben voor het behoud en de zorg van hun werkplek.

 

 

 

Gecertificeerd
kwaliteitsmanagement
Naast het ISO 9001:2015 (118755-2012-AQ-ITA-ACCREDIA) kwaliteitsmanagementsysteem is Ceramica Catalano ook gecertificeerd voor haar milieumanagementsysteem, door middel van ISO 14001:2015 (182097- 2015-AE-ITA-ACCREDIA).

 

 

 

 

 

Exclusief warmte
terugwin systeem
Het bedrijf heeft ook als doelstelling het beperken van het gasverbruik tijdens het bakken en drogen. Er werd een origineel en exclusief warmteterugsysteem ontworpen voor het beheren en beperken van de ontsteking van de vele ketels. Dit leidde tot een verbetering van de bescherming van het milieu, met een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik van ongeveer 700.000 kubieke meter aan methaangas.

 

 

 

Waterzuiveringsinstallatie
In de afgelopen jaren hebben we ons gericht op het bewaren van de bronnen, een essentieel thema voor de bescherming van onze planeet. We hebben een ad hoc zuiveringsinstallatie gecreëerd, uniek in zijn soort en grootte. De waterzuiveringsinstallaties zijn efficiënter gemaakt, door middel van continu onderzoek en procestechniek, waardoor er een significante vermindering van het gebruik van zuiveringsproducten is verkregen.

 

 

 

Belangrijke nieuwe fotovoltaïsche systemen
Dezelfde filosofie werd op het elektriciteitsverbruik toegepast. De bewustwording van de werknemers en de realisatie van alle technische en technologische maatregelen met de volledige implementatie van onze fotovoltaïsche systemen heeft gezorgd voor een fundamentele energiebesparing van ongeveer 1 miljoen kWh in 2018 in vergelijking met 2017. Het omvangrijke fotovoltaïsche systeem van het bedrijf is altijd in voortdurende uitbreiding.

 

  Fotovoltaïsche zonnemodules geïnstalleerd Dekking van de energieke behoefte Jaarlijkse productie (GWh)
Gisteren 1480 3,5% 0.23
2017 4080 15% 1
Vandaag 5467 24% 1.5
Doelstelling 2022   50% 3

 

 

 

Totale recycling van keramische afval
Catalano heeft ook een innovatieve keramische afvalrecyclingsinstallatie, die een ware revolutie in de productie-industrie vertegenwoordigt. De installatie, die zeer energiezuinig is, kan 100% van het verwerkingsafval van de industriële procedures die bij de verwerking van natuurlijke grondstoffen vrijkomen hergebruiken, terwijl er een blijvend effect op de omgeving wordt behouden.

 

 

 

Het recente verleden
Onze procedures en onderzoek zijn altijd aan de gang. Ons doel is om altijd resultaten te bereiken die in lijn zijn met het groene beleid van het bedrijf, wat begon met de implementatie van robotachtige machines, waardoor er een aanzienlijke kwalitatieve verbetering van de productie en een lager energieverbruik mogelijk is, voor een meer duurzame toekomst.

 

 

 

Ontwerp, productie, kwaliteitscontrole en,
marketingcyclus van producten

 

 

 

Catalano stand van zaken
Al het werk en onderzoek met betrekking tot de levensduur van onze producten:

- energiebesparing;
- installatie van fotovoltaïsche systemen;
- water- en warmteterugwinning;
- controles en vermindering van uitstoot in de atmosfeer;

maken van Catalano een toonbeeld van efficiëntie en respect voor het milieu, en ze is het eerste Italiaanse bedrijf in de keramische sanitaire aardewerksector dat een EPD-certificering heeft verkregen.

 

 

 

Eerste in EPD certificeringIn mei 2019 verkreeg Catalano, de Italiaanse marktleider in de keramische sanitaire aardewerkindustrie, eveneens deEPD - Environmental Product Declaration (EPDITALY0075). Met deze certificering staat Catalano garant voor klimaatbewaking van de levenscycli van de producten (LCA), in overeenstemming met de strenge internationale normen, en plaatst het zichzelf in de voorhoede van alle andere concurrenten.Wij willen er graag op wijzen dat, zoals hierboven reeds vermeld, alle gegevens en informatie echt en geverifieerd zijn en niet het resultaat zijn van een gemiddelde van verschillende productielocaties, zoals meestal wordt gedaan door veel bedrijven met productie-installaties over de hele wereld, waar de milieuwetgeving minder streng kan zijn. Maximale aandacht voor milieu-, sociale en economische aspecten. Het verkrijgen van de EPD-certificering betekent zich onderscheiden van de concurrenten die minder aandachtig en gevoelig voor duurzaamheidsvraagstukken zijn, niet alleen vanuit milieu-oogpunt, maar ook door rekening te houden met sociale en economische factoren. In deze drie verschillende zaken hebben we alles in het werk gesteld om de meest veeleisende internationale doelstelling van een product te bieden, dat echt duurzaam en veilig voor het milieu is en eveneens voor de gezondheid van de werknemers en gebruikers. Een sterk wapen tegen groen-gewassen concurrenten. De groeiende bewustwording van instellingen en personen van duurzaamheid maakt de rol van certificeringen (vooral de EPD) echt cruciaal. Om uiteindelijk aan te tonen dat het bedrijf en haar producten voldoen aan de eisen van de duurzaamheidsprotocollen kunnen de distributeurs en de eindgebruikers deze kwaliteit herkennen; in het geval van een leveringsovereenkomst op de markt is het mogelijk om de credits te krijgen die nodig zijn voor de levering van de certificering.

Duurzaamheid is onze prioriteit We communiceren naar de markt over de gevolgen voor het milieu, en over de prestaties van onze producten en installatiemethoden. We hebben gekozen voor grondstoffen met nagenoeg nul invloed op het milieu, die kunnen worden gecombineerd met de beste prestaties.

Doordat er maar één enkele fabriek is, waar alle productieactiviteiten worden uitgevoerd, kunnen ook de kosten van de logistiek van grondstoffen en het milieuimpact worden verlaagd.

 

 

 

De ethiek achter onze productenCataglaze®+
Is de verbeterde versie van het beglazingssysteem Cataglaze® dat helpt bij het beschermen van het milieu, dankzij de kleinere hoeveelheid reinigingsmiddelen die nodig is om het sanitair te behouden, waardoor vervuiling door chemische stoffen wordt verminderd.

 Water label
Is het label dat wordt geleverd met elk toilet van Catalano, uitgegeven door The Water Label Company, voor het certificeren waterbesparing. Dit certificaat toont een prestatieclassificatie, met vermelding van het maximale watervolume bij toiletspoeling.

 

 

 

 

 Copyright

The Catalano products are distributed and available for purchase exclusively through the Catalano’s network of authorized distributors and resellers. Catalano shall contact the competent authorities (in Italy: AGCM - Italian Authority for Market Competition and abroad: ICN - International Competition Network) against anyone who illegitimately credits itself as a Catalano’s distributor, uses its logo, but also only in case Catalano founds a non-authorized link to its website http://www.catalano.it.

The images of the Catalano products, both on the web (digital format) and on printed communications, are the Catalano’s intellectual property and are protected by a trademark and marked with a special watermark. Any use of such images, for any purpose, is subject to Catalano’s prior written authorization.

SharePagina delen

Ceramica Catalano S.p.A.
SP Falerina km 7,200
01034 Fabrica di Roma VT
Cap. Sociale: 1.684.800 int. Vers.
R.E.A. VT49749 Mec. VT000455
Partita Iva 00090370560


Don't have an account yet?
>> Register Now!